DAX


User avatar
1.7K views 26 followers PMAbout

Empress Empress
Location: Malaysia. Kalau ada orang Malaysia kat sini dan nak tanya soalan boleh tanya saya.
Joined: Tue Aug 25, 2015 6:10 am